24 Maanden Garantie
Gratis bezorging binnen 3-5 werkdagen
30 dagen retourneren

Shokz Privacy Beleid

Ingangsdatum: Op 27 maart 2024

INLEIDING

Shokz Holding Limited, AfterShokz Euro B.V., Shenzhen Shokz Co., Ltd., AfterShokz LLC en de aan haar gelieerde bedrijven die onder gemeenschappelijk eigendom en zeggenschap staan binnen de Shokz familie van bedrijven (gezamenlijk aangeduid als "Shokz", "wij", "onze" of "ons") respecteren de privacy van de kijker/bezoeker/gebruiker ("u"). Uw privacy is belangrijk voor Shokz, daarom hebben wij deze Privacy Beleid opgesteld. Het Privacy Beleid is voor en achter vernieuwd, dus vanaf de ingangsdatum geeft dit Privacy Beleid details over hoe wij uw persoonlijke gegevens beheren voor alle Shokz producten en diensten, tenzij een apart privacy beleid is voorzien voor een specifiek Shokz product of dienst.

 

Dit Privacy Beleid bevat de volgende secties:

Onze Verbintenis aan U

Dit Beleid bepaalt hoe wij alle informatie die u ons geeft wanneer u onze producten en diensten op uk.shokz.com , fr.shokz.com , de.shokz.com , nl.shokz.com jp.shokz.com , shokz.com , ca.shokz.com , shokz.com.au en onze applicaties gebruikt, verzamelen, gebruiken, openbaar maken, verwerken en beschermen. Als wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van Shokz producten en diensten, zal deze alleen worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacy Beleid en/of onze voorwaarden en Voorwaarden van de Dienst.

Het Privacy Beleid is ontworpen met u in gedachten, en het is belangrijk dat u een uitgebreid begrip heeft van onze persoonlijke informatie verzamelings- en gebruikspraktijken, en dat u er volledig op kunt vertrouwen dat u uiteindelijk de controle heeft over alle persoonlijke informatie die aan Shokz wordt verstrekt.

In dit Beleid betekent , "persoonlijke informatie" informatie die kan worden gebruikt om een individu direct of indirect te identificeren, hetzij uit die informatie alleen of uit die informatie gecombineerd met andere informatie waartoe Shokz toegang heeft over dat individu. Dergelijke persoonlijke informatie kan omvatten (maar is niet beperkt tot) de informatie die u aan ons verstrekt of die u uploadt, de informatie die specifiek voor u is en die door ons kan worden toegewezen (zoals gedefinieerd in "De Informatie die Wij Verzamelen en Hoe Wij die Gebruiken" hieronder).

Door gebruik te maken van Shokz producten en -diensten of andere handelingen die zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wordt u geacht alle bepalingen in dit Privacy Beleid te hebben gelezen, erkend en aanvaard, inclusief eventuele wijzigingen die wij van tijd tot tijd kunnen aanbrengen. Om te voldoen aan de General Data Protection Regulation (hierna "GDPR" genoemd) in de Europese Unie, zullen wij specifiek om voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vragen voor de bijzondere verwerking (bijv. geautomatiseerde individuele besluitvorming) van speciale categorieën persoonsgegevens. Voorts verbinden wij zetten ons in voor het beschermen van de privacy, vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke informatie door te voldoen aan de toepasselijke wetten, en wij zetten ons evenzeer in om ervoor te zorgen dat al onze werknemers en agenten deze verplichtingen nakomen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons Privacy Beleid of onze praktijken, neem dan contact met ons op via customer.service@shokz.com Wij zullen u graag rechtstreeks te woord staan.

De Informatie die Wij Verzamelen en Hoe Wij die Gebruiken

Wij zullen u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken die nodig is om onze diensten aan u te verlenen. Het is mogelijk dat wij u onze producten of diensten niet kunnen leveren als u uw persoonlijke informatie niet verstrekt.

Wij zullen alleen die informatie verzamelen die nodig is voor de gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden ervan, en wij zullen de informatie niet verder verwerken op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden. Wij kunnen de volgende soorten informatie verzamelen (die al dan niet persoonlijke informatie kunnen zijn):

 

I.De Informatie die Wij Verzamelen

 • Informatie die u aan ons verstrekt of uploadt(met inbegrip van uw contactgegevens): wij kunnen alle persoonlijke informatie verzamelen die u aan ons verstrekt. De soorten gegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen zijn onder meer:
  • Naam, adres, e-mailadres, postcode, mobiel telefoonnummer.
  • Informatie over aankopen of andere transacties met ons, zoals producttype, serienummers, ontvangstinformatie, verzendadres.
  • Informatie over uw klantenservice en onderhoud interacties met ons.
  • Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een Shokz marketing activiteit (inclusief het invullen van de online vragenlijst) met betrekking tot onze producten en diensten, informatie verstrekt in verband met dergelijke activiteiten.
  • Door gebruikers gegenereerde inhoud die u aan ons verstrekt en die geüpload kan worden naar onze officiële website in het Verenigd Koninkrijk.
  • Alle andere informatie die u kiest om rechtstreeks aan Shokz te verstrekken in verband met uw gebruik van de diensten.
 • Locatie-informatie (alleen voor specifieke diensten/functionaliteiten): verschillende soorten informatie over uw locatie (bijv. IP-adres) verzameld vanaf uw computer of mobiele apparaat wanneer u uw feedback geeft via onze Garantieclaim-pagina op de website.
 • Locatie-informatie (alleen voor specifieke diensten/functionaliteiten): verschillende soorten informatie over uw locatie (bijv. IP-adres) verzameld van uw computer of mobiele apparaat wanneer u onze Helpcentrum-pagina op de website opent. 
 • Informatie over gebruikersgedrag: informatie met betrekking tot uw gebruik van bepaalde functies, apps en websites door gebruik te maken van cookies en andere anonieme identificatietechnologieën.
 • Apparaat of SIM gerelateerde informatie(alleen voor specifieke diensten/functionaliteiten): informatie met betrekking tot uw apparaat. Bijvoorbeeld IP adres, IMEI nummer.
 • Specifieke informatie over u die kan worden toegewezen door ons:wij kunnen informatie verzamelen en gebruiken, zoals uw account-ID,

  Telefoonnummer.

 • Specifieke informatie over u die kan worden toegewezen door externe serviceproviders:wij kunnen informatie verzamelen en gebruiken, zoals uw account-ID die is toegewezen door externe serviceproviders.

II.Hoe persoonlijke informatie kan worden gebruikt

Persoonlijke informatie wordt verzameld om diensten en/of producten aan u te leveren, en om te voldoen aan de toepasselijke wetten. U stemt er hierbij mee in dat wij persoonlijke informatie kunnen verwerken en vrijgeven aan externe serviceproviders (hieronder gedefinieerd) voor de doeleinden vermeld in dit Beleid.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het leveren, verwerken, onderhouden, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en/of diensten aan u, inclusief na verkoop en klantenondersteuning en het leveren van diensten op uw apparaat of via onze websites.
 • Met u communiceren over uw product, dienst of algemene vragen, zoals updates, ondersteuning bij klantenvragen, informatie over onze evenementen en aankondigingen.
 • Het uitvoeren van marketing gerelateerde activiteiten, zoals het verstrekken van marketing- en promotiemateriaal en updates. Voor meer informatie over marketing- en promotieactiviteiten verwijzen wij u naar de sectie Direct Marketing hieronder.
 • U in staat te stellen opmerkingen te plaatsen en feedback te geven over onze websites.
 • Het uitvoeren van promotionele activiteiten met derden.
 • Het analyseren en ontwikkelen van statistische informatie over het gebruik van onze producten en diensten om onze producten en diensten beter te kunnen verbeteren.
 • Het opslaan en bijhouden van informatie over u voor onze bedrijfsvoering of wettelijke verplichtingen.

Hier vindt u meer details over hoe wij uw informatie gebruiken (die persoonlijke informatie kan bevatten):

 • Het opzetten van uw account.Persoonlijke informatie die wordt verzameld bij het aanmaken van een account op onze websites, wordt gebruikt voor het aanmaken van de persoonlijke account en profielpagina voor de gebruiker.
 • Verwerking van uw aankooporders. Informatie met betrekking tot e-commerce bestellingen kan worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling en gerelateerde after-sales diensten, waaronder klantenservice en herlevering. Daarnaast wordt het bestelnummer gebruikt voor kruiscontroles van de bestelling met de bezorgpartner en de daadwerkelijke levering van het pakket. De ontvangstgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer en postcode, dienen voor de bezorging. Het e-mailadres wordt gebruikt om informatie over het volgen van het pakket naar de gebruiker te sturen.
 • Het verzamelen van uw feedback. De feedback die u kiest te geven is waardevol om Shokz te helpen verbeteringen aan te brengen in onze diensten. Om de feedback die u hebt gekozen te geven aan te pakken, kan Shokz met u corresponderen met behulp van de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt en deze bijhouden.
 • Internet Protocol Rapportage.Wanneer u onze websites gebruikt, verzamelen wij uw IP-adres (Internet Protocol) om het verkeer op de website te monitoren en om u een aangepaste service te kunnen bieden. Wij gebruiken IP-adressen om diensten aan te bevelen die meer geschikt zijn voor uw land of regio op basis van uw verkeer en geografische gegevens. Wij verzamelen geen IP-adressen met als doel gebruikers te identificeren.
 • Het uitvoeren van promotionele activiteiten. Als u meedoet aan een wedstrijd, klantenvragenlijsten en soortgelijke promotionele activiteiten via onze officiële Facebook-pagina of andere social media-platforms, kunnen wij de door u verstrekte persoonlijke informatie gebruiken om deze programma's uit te voeren.
 • Marketingmateriaal aan u verstrekken via e-mail of korte boodschap.Wij kunnen marketingmateriaal dat betrekking heeft tot producten en diensten van Shokz aan u verstrekken via e-mail of korte boodschap nadat wij uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.
 • Het uitvoeren van analyses van uw apparaat om een betere gebruikerservaring te bieden. Shokz kan de analyse uitvoeren om de prestaties van onze diensten verder te verbeteren.

De juridische grondslagen voor het gebruik van uw informatie zoals vermeld in dit Privacy Beleid zijn als volgende:

 • Wanneer het gebruik van uw informatie noodzakelijk is om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u na te komen (bijvoorbeeld om te voldoen aan: de Voorwaarden voor diensten van onze websites die u aanvaardt door de websites te bezoeken/ u te registreren; en/of ons contract om onze Diensten aan u te verlenen); of
 • Wanneer het gebruik van uw informatie noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of de legitieme belangen van anderen (bijvoorbeeld om de beveiliging van onze websites, producten en applicaties te verbeteren; ons bedrijf en onze Diensten uit te voeren; te zorgen voor een veilige omgeving voor ons personeel en onze bezoekers; betalingen te verrichten en te ontvangen; te voldoen aan wettelijke vereisten en onze wettelijke rechten te verdedigen; fraude te voorkomen en de klant te kennen aan wie wij de Diensten verlenen).
 • Wanneer wij uw toestemming hebben en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, om uw informatie voor een bepaald doel te gebruiken.
 • Wanneer wij uw informatie gebruiken om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het bijhouden van aankopen voor belasting- en audit doeleinden).
 • Andere omstandigheden van gebruik van persoonlijke informatie alleen voor zover dit expliciet is toegestaan onder lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Directe Marketing

 • Wij kunnen het e-mailadres en telefoonnummer gebruiken om marketingmateriaal met betrekking tot de producten en diensten van Shokz aan u te verstrekken.
 • Om een betere gebruikerservaring te bieden, kunnen wij de bovengenoemde producten, diensten en activiteiten aanbevelen op basis van informatie over uw aankoopgeschiedenis, surfgeschiedenis op de website en locatie.
 • Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken nadat wij uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen, en in overeenstemming met de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming indien dit een duidelijke bevestigende handeling of indicatie van geen bezwaar inhoudt, waarvoor mogelijk afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming is vereist. U hebt het recht om af te zien van het door ons voorgestelde gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door contact met ons op te nemen via customer.service@shokz.com.Indien u bepaalde soorten e-mailcommunicatie of korte boodschap communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door de afmeldlink te volgen die zich onderaan elke communicatie bevindt. Wij zullen uw persoonsgegevens niet overdragen met onze zakenpartners om ze te gebruiken voor direct marketing.

Cookies en Soortgelijke Technologieën

 • Technologieën:cookies, tracking pixels en andere soortgelijke technologieën worden gebruikt door Shokz en onze Derde partij dienstverleners, zoals Facebook en Google. Deze technologieën worden gebruikt voor het analyseren van trends, het beheer van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de website en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. Wij kunnen rapporten ontvangen die gebaseerd zijn op het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, maar alleen op geaggregeerde basis.
 • Reclame:Wij werken samen met onze Derde partij dienstverleners om reclame weer te geven of om onze reclame op andere sites te beheren. Onze Derde partij dienstverleners kan technologieën zoals cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze site om u reclame aan te bieden die gebaseerd is op uw browse-activiteiten en interesses. Wij zullen vooraf uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen en een duidelijke bevestigende handeling betrekken alvorens u deze reclamedienst aan te bieden. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden, kunt u zich afmelden door contact met ons op te nemen via customer.service@shokz.com.

Hoe Wij Uw Informatie Delen en Bekendmaken

Wij kunnen informatie delen met aan Shokz gelieerde ondernemingen, dienstverleners die namens ons optreden, onze partners en onze distributeurs, of andere derden op uw aanwijzing. Wij maken uw persoonlijke informatie bekend om de producten of diensten te leveren die u hebt aangevraagd en om onze diensten en uw gebruikerservaring te verbeteren. Verder beloven wij dat wij geen persoonlijke informatie aan derden zullen verkopen.

Om de bedrijfsvoering soepel te laten verlopen wanneer wij u voorzien van de volledige mogelijkheden van onze producten en diensten, kunnen wij uw persoonlijke informatie van tijd tot tijd bekendmaken aan onze externe dienstverleners, zijnde onze leveranciers van leveringsdiensten, klantenserviceproviders zoals Zendesk, advertentie- en marketing dienstverleners zoals Klaviyo en distributeurs (samen "Derde partij dienstverleners" genoemd) die namens Shokz optreden.

U kunt er zeker van zijn dat Shokz uw persoonlijke gegevens alleen zal delen in overeenstemming met uw toestemming in elk geval dat in deze sectie wordt beschreven. Uw toestemming aan Shokz om sub-verwerkers in te schakelen voor de verwerking van uw persoonlijke informatie. U dient te weten dat wanneer Shokz uw persoonlijke informatie deelt met een Derde partij dienstverleners onder enige omstandigheid zoals beschreven in deze sectie, Shokz contractueel zal vastleggen dat de derde partij onderworpen is aan praktijken en verplichtingen om te voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Shokz zal er contractueel voor zorgen dat Derde partij dienstverleners zich houden aan de privacy standaarden die op hen van toepassing zijn in uw eigen jurisdictie.

Dergelijke Derde partij dienstverleners zouden uw persoonlijke informatie namens ons of voor een of meer van de hierboven vermelde doeleinden verwerken. Als u ons niet langer wilt toestaan deze informatie te delen, neem dan contact met ons op via customer.service@shokz.com.

 

Veiligheidswaarborgen

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of andere soortgelijke risico's te voorkomen, hebben wij redelijke fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures genomen om de informatie die wij verzamelen op Shokz websites en op uw mobiele applicatie te beschermen en te beveiligen. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Al uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die worden beschermd in gecontroleerde faciliteiten. Wij classificeren uw gegevens op basis van belang en gevoeligheid en zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie het hoogste beveiligingsniveau heeft. Wij zorgen ervoor dat onze werknemers en Derde partij dienstverleners die toegang hebben tot de informatie om u te helpen onze producten en diensten te leveren, onderworpen zijn aan strikte contractuele vertrouwelijkheid verplichtingen en kunnen worden gestraft of ontslagen indien zij niet aan dergelijke verplichtingen voldoen. Wij hebben ook speciale toegangscontroles voor gegevensopslag in de cloud. Wij evalueren regelmatig onze praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie (met inbegrip van fysieke beveiligingsmaatregelen), om ons te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wij zullen alle haalbare stappen ondernemen om uw persoonlijke informatie te beschermen. U dient zich er echter van bewust te zijn dat het gebruik van Internet niet volledig veilig is, en dat wij derhalve de veiligheid of integriteit van persoonlijke informatie die via Internet van u of naar u wordt overgedragen, niet kunnen garanderen.

Bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen wij de inbreuk melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit of, in bepaalde omstandigheden, de betrokkenen op de hoogte brengen door de toepasselijke wetgeving na te leven (met inbegrip van uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming).

 

Het Retentie van Uw Informatie

Persoonlijke informatie worden bewaard zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, of zolang als vereist of toegestaan is volgens de toepasselijke wetgeving. Wij zullen ophouden met het bewaren van persoonlijke informatie, of de middelen verwijderen waarmee de persoonlijke informatie in verband kan worden gebracht met bepaalde personen, zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het doel waarvoor die persoonlijke informatie is verzameld, niet langer wordt gediend door het bewaren van de persoonlijke informatie. Indien verdere verwerking plaatsvindt voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, kunnen de gegevens door Shokz verder worden bewaard, zelfs indien verdere verwerking onverenigbaar is met de oorspronkelijke doeleinden.

 

Rechten van de Betrokkene en Uw Keuzes

Shokz erkent dat de bezorgdheid over privacy van persoon tot persoon verschilt. Daarom geven wij voorbeelden van manieren waarop Shokz u de mogelijkheid biedt om te kiezen voor het beperken van het verzamelen, gebruiken, openbaar maken of verwerken van uw persoonlijke informatie.

 

I.Toegang tot, bijwerken, corrigeren, wissen of beperken van de verwerking van uw persoonlijke informatie

 • U hebt het recht om toegang te vragen tot en/of correctie van alle andere persoonlijke informatie die wij over u hebben. Wij zullen u vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij uw verzoek om bijwerking van uw persoonlijke informatie in behandeling nemen. Zodra wij voldoende informatie hebben verkregen om aan uw verzoek om toegang tot of correctie van uw persoonlijke informatie te voldoen, zullen wij op uw verzoek reageren binnen de termijn die is vastgelegd in uw toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Een kopie van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verzameld en verwerkt, zal op uw verzoek kosteloos aan u worden verstrekt. Voor elk extra verzoek om dezelfde informatie kunnen wij een redelijke vergoeding vragen op basis van de werkelijke administratieve kosten volgens de toepasselijke wetgeving.
 • Indien u toegang wenst te krijgen tot de persoonsgegevens die wij van u bijhouden of indien u van mening bent dat de gegevens die wij van u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, kunt u contact met ons opnemen via customer.service@shokz.com
 • U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonlijke informatie te wissen. Wij zullen de gronden met betrekking tot uw verzoek om gegevens te wissen in overweging nemen en redelijke stappen ondernemen (met inbegrip van technische maatregelen) indien de gronden van toepassing zijn op de GDPR.
 • U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken. Wij zullen de gronden met betrekking tot uw verzoek tot beperking in overweging nemen. Als de gronden van toepassing zijn op GDPR, zullen wij uw persoonlijke informatie alleen verwerken onder de toepasselijke omstandigheden zoals vermeld in GDPR en u informeren voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.
 • U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering) gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft.
 • U hebt het recht om uw persoonlijke informatie in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat te ontvangen en de informatie aan een andere gegevensbeheerder doorgeven.

II.Intrekken van toestemming

 • U kunt uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en/of openbaar maken van uw persoonlijke informatie die in ons bezit of onder onze controle is, intrekken door een verzoek in te dienen. U kunt contact met ons opnemen via customer.service@shokz.com.om dit te doen. Wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn vanaf het moment dat het verzoek is ingediend verwerken en daarna stoppen met het verzamelen, gebruiken en/of openbaar maken van uw persoonlijke informatie volgens uw verzoek.
 • U dient zich ervan bewust te zijn dat het intrekken van uw toestemming kan leiden tot bepaalde juridische gevolgen. Afhankelijk van de omvang van uw intrekking van uw toestemming voor ons om uw persoonlijke informatie te verwerken, kan dit betekenen dat u geen gebruik kunt maken van de producten en diensten van Shokz.

III.Op uw bovenstaand verzoek Reageren

 • Het is mogelijk dat u een schriftelijk verzoek moet indienen of uw identiteit op andere manieren moet bewijzen om de veiligheid te waarborgen. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren alvorens uw verzoek te verwerken.
 • Wij zullen binnen de door de toepasselijke wetgeving gestelde termijn reageren. Voor uw redelijke verzoek brengen wij in principe geen kosten in rekening, maar voor herhaalde verzoeken die een redelijke limiet overschrijden, zullen wij een passende vergoeding in rekening brengen. Wij kunnen weigeren in te gaan op uw verzoeken om informatie die niet rechtstreeks verband houdt met uw identiteit, onredelijke duplicatie van informatie, of buitensporige technische middelen (bijvoorbeeld de noodzaak om een nieuw systeem te ontwikkelen of de huidige praktijk fundamenteel te wijzigen), risico's inhouden voor de legitieme rechten en belangen van anderen, of onrealistische verzoeken.

Aanvullende Informatie voor Bepaalde Jurisdicties

I.Informatie voor inwoners van Californië

De California Consumer Privacy Act (hierna te noemen "CCPA") vereist dat wij inwoners van Californië voorzien van enige aanvullende informatie met betrekking tot de rechten op "persoonlijke informatie" zonder discriminatie.

  • Rechten op toegang tot en verwijdering van gegevens

   De CCPA staat inwoners van Californië toe om bepaalde verzoeken te doen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder de mogelijkheid om ons te verzoeken om:

   1. U te informeren over de categorieën van persoonlijke informatie over u die wij verzamelen of openbaar maken; de categorieën van derden waarmee wij persoonlijke informatie delen/openbaar maken; de categorieën van bronnen van dergelijke informatie.
   2. Toegang te verschaffen tot en/of een kopie te maken van de informatie die wij over u hebben.
   3. Uw persoonlijke informatie verwijderen.
   4. U informatie te verstrekken over de financiële stimulansen die wij u eventueel bieden.

   Merk op dat de CCPA ons verplicht verplichtingen na te komen wanneer wij persoonlijke informatie aan derden "verkopen". Wij ontplooien dergelijke activiteiten niet en hebben ons in de afgelopen twaalf maanden vanaf de ingangsdatum van dit Privacy Beleid niet met dergelijke activiteiten beziggehouden.

   Het is mogelijk dat u een schriftelijk verzoek moet indienen of uw identiteit op andere manieren moet bewijzen om de veiligheid te waarborgen. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren alvorens uw verzoek te verwerken.

  • Californië "Shine the Light" Openbaarmaking

De Californië "Shine the Light" wet geeft inwoners van Californië het recht om zich af te melden voor het delen van bepaalde categorieën van persoonlijke informatie met derden voor hun direct marketing doeleinden. Wij delen uw persoonlijke informatie niet met derden voor hun eigen direct marketing doeleinden.

Als u opmerkingen of vragen heeft over uw wettelijke rechten hierboven, stuur dan een e-mail naar hello@shokz.com or call 737-215-4011 .

II.Informatie voor inwoners van Nevada

Als u een inwoner van Nevada bent die goederen of diensten van ons heeft gekocht, heeft u het recht om af te zien van de "verkoop" van "gedekte informatie" (omvat voor- en achternaam, adres, emailadres, en telefoonnummer zoals gedefinieerd in de wet van Nevada) door een email te sturen naarhello@shokz.com or call 737-215-4011. Wij kunnen redelijke stappen ondernemen om uw identiteit en de authenticiteit van het verzoek te verifiëren.

Overdracht van Persoonlijke Informatie Buiten Uw Jurisdictie

 • Shokz slaat gegevens op beveiligde servers op in verschillende landen over de hele wereld. Houd er rekening mee dat de gegevensbeheerder kan verschillen afhankelijk van waar u woont, en dat de informatie die u aan ons verstrekt of die wij verkrijgen als gevolg van uw gebruik van deze Sites, kunnen worden verwerkt en overgedragen aan andere landen dan het land waar u woonachtig bent.
 • Als u bijvoorbeeld in de EU woont, kan het nodig zijn dat wij uw persoonlijke informatie doorgeven aan bedrijven van Shokz familie, Derde partij dienstverleners of andere zakelijke partners, die zich mogelijk in een land of gebied buiten de EU bevinden, om leverings- en after-salesdiensten te kunnen leveren. Wij zullen dit doen op basis van EU standaard contract clausules of andere waarborgen onder de GDPR.
 • In het bijzonder zullen wij passende waarborgen inbouwen om ervoor te zorgen dat alle overdrachten in overeenstemming zullen zijn met dit Privacy Beleid en uw lokale toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de GDPR en CCPA). U hebt het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen die Shokz heeft genomen voor de overdracht van uw persoonlijke informatie.

Privacy van kinderen

Wij zijn van mening dat het de verantwoordelijkheid van de ouders is om toezicht te houden op het gebruik van onze producten en diensten door hun kinderen (in de leeftijd tot 18 jaar of de gelijkwaardige leeftijd die door de wet in uw rechtsgebied wordt voorgeschreven). Desalniettemin is het ons beleid om geen persoonlijke informatie van kinderen te vragen, of aan te bieden om promotiemateriaal te sturen naar personen in die categorie.

Shokz vraagt niet om persoonlijke informatie van minderjarigen en heeft ook niet de intentie om dat te doen. Indien een ouder of voogd redenen heeft om aan te nemen dat een minderjarige Shokz persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder hun voorafgaande toestemming, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar customer.service@shokz.com om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie wordt verwijderd en de minderjarige zich afmeldt van de website en een van de Shokz mobiele applicaties of software.

 

Koppelingen en functies van derden

Ons Privacy Beleid is niet van toepassing op producten en diensten die door derden worden aangeboden. Shokz producten en diensten kunnen producten en diensten van derden en links naar websites van derden bevatten. Wanneer u dergelijke producten of diensten gebruikt, kunnen zij ook uw informatie verzamelen. Daarom raden wij u ten sterkste aan om het privacybeleid van de derde partij te lezen zoals u de tijd heeft genomen om dat van ons te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en kunnen niet controleren hoe derden persoonlijke informatie gebruiken die zij van u verzamelen. Ons Privacy Beleid is niet van toepassing op andere sites waarnaar vanuit onze diensten wordt gelinkt.

Updates van het Privacy Beleid

Wij evalueren ons Privacy Beleid regelmatig en kunnen het bijwerken om wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven. In dat geval zal ook de 'ingangsdatum' bovenaan deze pagina veranderen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over ons privacy praktijken. Door gebruik te blijven maken van producten en diensten op de websites, applicaties of software, bevestigt u dat u de laatste versie van het Privacy Beleid hebt gelezen en begrepen. Wij zullen uw nieuwe toestemming vragen voordat wij meer persoonlijke informatie over u verzamelen of wanneer wij uw persoonlijke informatie voor nieuwe doeleinden willen gebruiken of bekendmaken. Wanneer er een materiële wijziging is aan dit Privacy Beleid, zullen wij redelijke stappen ondernemen om u hiervan op de hoogte te brengen.

Contact ons

Als u opmerkingen of vragen hebt over dit Privacy Beleid of vragen met betrekking tot onze verzameling, gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via customer.service@shokz.com,of geef uw feedback via onze Contact ons pagina op de website.

Bovendien heeft Shokz een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming onder GDPR, en u kunt contact opnemen met de DPO via privacy@shokz.com.

Wij hebben verschillende gegevensbeheerders die de Shokz familie van bedrijven zijn, zij nemen de primaire verantwoordelijkheid voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie onder dit Privacy Beleid. De gegevensbeheerders worden hieronder vermeld:

 • Als u in de Verenigde Staten of Canada woont, is de gegevensbeheerder voor uw informatie AfterShokz LLC, 3200 Gracie Kiltz Lane, Suite 300 Austin, TX 78758, The USA.
 • Als u in het Chinese vasteland woont, is de gegevensbeheerder voor uw informatie Shenzhen Shokz Co., Ltd., Floors 1-4, Factory Building 26, Shancheng Industrial Park, Shixin Community, Langxin Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
 • Als u in een land van de European Economic Area (EEA), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont, is de gegevensbeheerder voor uw informatie AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, The Netherlands.
 • Als u ergens anders woont, is de gegevensbeheerder voor uw informatie Shokz Holding Limited, Room 2603A, 26/F., Tower 1, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong, China.

Bedankt dat u de tijd neemt om ons Privacy Beleid te begrijpen!

U kunt een gratis hoofdtelefoon winnen!
Maak kans op een paar OpenRun en ontvang promoties, updates en meer!
VOLG ONS
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, deel je Shokz-verhalen en tag #ShokzSquad voor de kans om in de schijnwerpers te staan.