Twee jaar garantie
Gratis bezorging binnen 3-5 werkdagen
30 dagen retourneren

WAT ER ONDER DEZE GARANTIE VALT

AfterShokz biedt een beperkte garantie dat alle AfterShokz producten en accessoires vrij zijn van defecten en afwerkingsfouten, volgens de volgende algemene voorwaarden:
De beperkte garantie voor AfterShokz producten is vierentwintig (24) maanden geldig vanaf uw aankoopdatum.
Een geldig aankoopbewijs is vereist om deze beperkte garantie te verkrijgen. Alle producten moeten eerst worden geregistreerd voordat een garantieclaim kan worden verwerkt. We raden u ten zeerste aan uw product onmiddellijk te registreren na aankoop. U kunt uw product hier registreren; https://aftershokz.nl/pages/afs-registration 

Op verzoek van AfterShokz moet de consument informatie verstrekken om de aankoopdatum redelijk te bewijzen. AfterShokz zal alle redelijke inspanningen leveren om eventuele problemen op te lossen voordat, naar eigen goeddunken, wordt vastgesteld of het product inderdaad defect is. De klant draagt de kosten voor verzending van het product naar de lokale aangewezen retourvoorziening. AfterShokz draagt de verzendkosten van het product terug naar de klant na voltooiing van de service onder de beperkte garantie. Naar eigen goeddunken zal AfterShokz bepalen of het defect van dien aard is dat het item moet worden vervangen.

 

WAT ER NIET ONDER DEZE GARANTIE VALT

Defecten of schade als gevolg van gebruik van het product op een andere dan de normale en gebruikelijke manier.
Defecten of schade door abnormaal gebruik, abnormale omstandigheden, onjuiste opslag, onderdompeling in vloeistof, niet-geautoriseerde wijzigingen, niet-geautoriseerde verbindingen, ongeautoriseerde reparatie, misbruik, verwaarlozing, misbruik, ongeval, wijziging, onjuiste installatie of andere handelingen die niet de schuld zijn van AfterShokz, inclusief schade veroorzaakt door verzending.
Vermeende productdefecten of defecten waarvan de Klantenservice van AfterShokz niet op de hoogte was gesteld  tijdens de toepasselijke beperkte garantieperiode.
Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, feitelijk of door wettelijke of andere wettelijke bepalingen, waaronder, maar niet beperkt tot enige impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik.
Schade als gevolg van het gebruik van niet door AfterShokz goedgekeurde accessoires.
Alle plastic oppervlakken en alle andere extern blootgestelde onderdelen die door normaal gebruik van de klant zijn bekrast of beschadigd.
Producten gebruikt of verkregen in een huurprogramma.

 

REGIONAAL RECHT

Er is geen andere uitdrukkelijke garantie van toepassing op dit product. DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIE HIER BESCHREVEN. AFTERSHOKZ IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ONGEMAK, VERLIES OF ANDERE SCHADE, DIRECTE OF GEVOLGSCHADE, VOORTVLOEIEND UIT HET  GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DIT PRODUCT OF VOOR ENIGE SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN TOEPASSING OP DIT PRODUCT.

Sommige regio's staan de exclusieve beperking van incidentele schade of gevolgschade of beperkingen voor de duur van een impliciete garantie niet toe, dus deze beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die variëren van regio tot regio.

 

GARANTIESERVICE KRIJGEN

Stuur een e-mail naar customer.service@aftershokz.com om garantieservice te verkrijgen.
U kunt ook een claim indienen, nadat uw product is geregistreerd, door een garantieclaimformulier in te vullen dat u hier kunt vinden; https://aftershokz.co.uk/channel/warranty_claim.html 

GEBRUIK HET ADRES HIERBOVEN NIET OM UW PRODUCT TE RETOURNEREN. Neem contact op met de klantenservice via een van de bovenstaande methoden om het geautoriseerde AfterShokz serviceadres bij u in de buurt te verkrijgen en voor de procedures voor het verkrijgen van een garantieclaim.