Servicevoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Shokz. Op de gehele site, verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Shokz. Shokz biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpprogramma's en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u met ons een "dienst" aan en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Servicevoorwaarden" en "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. De servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die even rondkijken, verkopers, klanten, handelaren en/of gebruikers die bijdragen aan de inhoud van de website.

Lees deze servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen gebruik maken van de website of enige diensten gebruiken. Indien deze servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderhevig aan de servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw aanhoudende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen. Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u aan te bieden.

 

ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door in te stemmen met deze servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en u toestemming hebt gegeven om een van u afhankelijke, minderjarige persoon deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van onze diensten geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten).

U mag geen bugs, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van onze diensten aan u.

 

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht om op ieder moment om welke reden dan ook de dienstverlening aan wie dan ook te staken.

U begrijpt dat uw gegevens (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kunnen worden overgebracht en dat dit gepaard kan gaan met (a) overdracht over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de gegevensoverdracht tussen netwerken.

U stemt ermee in dat u geen enkel deel van de diensten, het gebruik van de diensten of de toegang tot de diensten of enig contact op de website via welke de dienst wordt verleend, zult reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

ARTIKEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in de informatie op deze site is voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde verouderde informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

 

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENSTEN EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de diensten (of een deel of de inhoud ervan) op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de diensten.

 

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden volgens ons retourbeleid.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel te zien zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Echter kunnen wij niet garanderen dat de kleuren op uw computermonitor accuraat worden weergegeven.

Wij behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen inzicht van ons. Wij behouden ons het recht om de prodcuteie van elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig indien verboden in een bepaalde regio.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de diensten zullen worden gecorrigeerd.

 

DEEL 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen inzicht, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardgegevens en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, gelieve ons retourbeleid te raadplegen.

 

ARTIKEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

Wij kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of zeggenschap hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de toegang tot dergelijke tools “zoals ze zijn" en “zoals beschikbaar” bieden zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de desbetreffende derde partijen.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van de vrijgave van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze servicevoorwaarden.

 

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze diensten beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gemaakt. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor een wedstrijd) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (samengevat als "opmerkingen"), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die wij naar eigen inzicht onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die het intellectuele eigendom van een partij of deze servicevoorwaarden schendt.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijke levenssfeer of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de diensten of een gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

 

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE EN ACCOUNTBEVEILIGING

 

Persoonlijke informatie

Op het verstrekken van persoonlijke gegevens via de winkel is ons privacybeleid van toepassing.

Wanneer u gegevens, informatie of andere data in verband met uw gebruik van onze diensten (“uw informatie") indient, uploadt, verzendt of weergeeft, begrijpt u en stemt u ermee in dat:

  • u eigenaar blijft van en verantwoordelijk blijft voor uw informatie;
  • u ons het recht geeft om uw informatie te gebruiken en derden te machtigen om uw informatie te gebruiken (zonder kosten of vergoedingen aan u te hoeven betalen) met het oog op het leveren, promoten, ontwikkelen en proberen te verbeteren van onze diensten, inclusief onze relevante diensten waarbij u uw informatie hebt ingediend en alle andere diensten die wij nu of in de toekomst kunnen leveren;
  • u bent onderworpen aan alle andere voorwaarden van het privacybeleid.

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang, onthulling of andere soortgelijke risico's te voorkomen, hebben we redelijkerwijs te verwachten fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om uw persoonlijke informatie die we verzamelen op Shokz websites te beschermen.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat het gebruik van internet niet geheel veilig is, en daarom kunnen wij de veiligheid of integriteit van persoonlijke informatie die via internet van uzelf of aan u wordt overgedragen, niet garanderen.

 

Account beveiliging

Accountregistratie en privacy. Het kan zijn dat u een account moet aanmaken om delen van de diensten te gebruiken. Als dat het geval is, moet u tijdens het registratieproces een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen en ons aanvullende informatie geven. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk en veilig blijft. Door u te registreren, gaat u ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wij mogen ervan uitgaan dat alle communicatie die wij onder uw account ontvangen, door u is verzonden.

Ongeoorloofd gebruik van het account. U bent verantwoordelijk om ons op de hoogte te brengen als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van of toegang tot uw account. Om contact met ons op te nemen, zie onze contact pagina. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij u kunnen vragen om informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om uw identiteit te bevestigen en de veiligheid van uw account te helpen waarborgen. Shokz is niet verantwoordelijk voor verlies, schade, aansprakelijkheid, onkosten of advocaatkosten die u kunt oplopen als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders, al dan niet met uw medeweten en/of toestemming, en ongeacht of u ons wel of niet op de hoogte heeft gesteld van dergelijk ongeoorloofd gebruik. U bent aansprakelijk voor verliezen, schade, aansprakelijkheid, onkosten en advocaatkosten opgelopen door Shokz of een derde partij als gevolg van het gebruik van uw account door iemand anders.

 

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN VERGISSINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de diensten staan die typefouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, duur van de verzending en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de diensten of op een verwante website onjuist is op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw de bestelling heeft geplaatst).

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de diensten of op een verwante website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de diensten of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de diensten of op een verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.

 

ARTIKEL 12 - ONZE EIGENDOMSRECHTEN

De diensten zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door Shokz en bevatten materialen (inclusief maar niet beperkt tot alle software, ontwerp, tekst, redactioneel materiaal, informatieve tekst, foto's, illustraties, geluidsfragmenten, videofragmenten, artwork en ander grafisch materiaal, en namen, logo's, handelsmerken en dienstmerken) die geheel of gedeeltelijk zijn afgeleid van materialen geleverd door Shokz en haar derden, en zijn beschermd door auteursrechten, internationale verdragsbepalingen, handelsmerken, dienstmerken en andere intellectuele eigendomswetten.

U stemt ermee in zich te houden aan alle van toepassing zijnde auteursrechten en andere wetten. U erkent dat de diensten zijn ontwikkeld, samengesteld, voorbereid, herzien, geselecteerd en gerangschikt door Shokz en anderen door de toepassing van methoden en normen van oordeel ontwikkeld en toegepast door het investeren van aanzienlijke tijd, moeite en geld en het waardevolle intellectuele eigendom vormen van Shokz en dergelijke anderen.

U stemt ermee in dat de eigendomsrechten van Shokz en alle anderen die rechten hebben te beschermen tijdens en na de termijn van deze voorwaarden en te voldoen aan alle redelijke schriftelijke verzoeken van Shokz of haar leveranciers en licentiegevers (gezamenlijk, "Leveranciers") van inhoud of anderszins om hun en andermans contractuele, wettelijke rechten op de diensten te beschermen. U stemt ermee in om Shokz onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u zich bewust wordt van enige claim dat de diensten inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere contractuele of wettelijke rechten.

Alle huidige en toekomstige rechten in en op handelsgeheimen, patenten, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, know-how, en andere eigendomsrechten van welke aard dan ook onder de wetten van welke overheidsinstantie dan ook, binnenlands of buitenlands, inclusief maar niet beperkt tot rechten in en op alle toepassingen en registraties met betrekking tot de diensten zullen, tussen u en Shokz, te allen tijde het enige en exclusieve eigendom van Shokz zijn en blijven. Elk ongeoorloofd gebruik van enig materiaal op of via de diensten kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken, de wetten op privacy en publiciteit en communicatievoorschriften en statuten.

 

ARTIKEL 13 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enige wijze de functionaliteit of werking van de diensten of van enige verwante website, andere websites of het Internet aantast of kan aantasten; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharming, pretext, spiders, crawls of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsvoorzieningen van de service of een verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de diensten of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van de regels.

 

SECTIE 14 - VRIJWARING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de diensten kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de diensten voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de diensten op elk gewenst moment kunnen annuleren of staken, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de diensten geheel voor uw eigen risico is. De diensten en alle producten en diensten die via ons aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" voor uw gebruik, zonder enige garantie of voorwaarden, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en vrijwaring van schendingen.

In geen geval zal Shokz, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiehouders aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot verloren winst, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of producten die via de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de aangeboden content, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de service of enige content (of product) die via de service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld, zelfs indien u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitzondering of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

  

ARTIKEL 15 - VRIJWARING

U gaat ermee akkoord om Shokz en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en medewerkers te vrijwaren of te verdedigen van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw overtreding van de wet of de rechten van een derde partij.

 

ARTIKEL 16 - SCHEIDBAARHEID

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

 

ARTIKEL 17 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of door ons. U kunt deze servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u, naar ons eigen oordeel, nalaat, of wij vermoeden dat u nalaat, een voorwaarde of bepaling van deze servicevoorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

 

ARTIKEL 18 - GEHELE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot eerdere versies van de servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden geïnterpreteerd.

SECTIE 19 - GELDEND RECHT

Deze servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden bepaald door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat New York, V.S., ongeacht de keuze van rechtsbeginselen in die staat of in enig ander rechtsgebied.

 

SECTIE 20 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen inzicht, elk deel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de diensten na het bekendmaken van wijzigingen aan deze servicevoorwaarden houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

 

ARTIKEL 21 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de servicevoorwaarden kunt u sturen naar customer.service@shokz.com.

 

 

 

 

 

U kunt een gratis hoofdtelefoon winnen!
Maak kans op een paar OpenRun en ontvang promoties, updates en meer!
VOLG ONS
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, deel je Shokz-verhalen en tag #ShokzSquad voor de kans om in de schijnwerpers te staan.